برخی خدمات انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات کاربران از کسب و کارهای اینترنتی عضو انجمن در کمیته سازش؛ ضامن امنیت مصرف کنندگان در انجام خریدهای اینترنتی آن ها خواهد بود.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

شرکت در محاکم قضایی به نمایندگی از سوی انجمن صنفی جهت پرونده های قضایی کسب و کارهای عضو انجمن و حمایت از حقوق قانونی آ ن ها.

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

آموزش لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و دوره های تخصصی بازاریابی، مدیریت، قوانین تجارت الکترونیک، حسابداری و برنامه نویسی.

ارائه مشاوره در مورد دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

انجمن کسب و کارهای اینترنتی مشهد آمادگی ارائه مشاوره و رفع مشکلات احتمالی شما در دریافت نماد اعتماد را دارد .