متن اساسنامه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

nwes10

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل گردیده.
پیگیری حقوق مربوط به کسب و کارهای اینترنتی، توسعه خرید اینترنتی در کشور، ارائه راهکارهای فنی جهت تسهیل در خرید اینترنتی و… از موارد کاری انجمن کسب و کارهای اینترنتی می باشد.

متن کامل اساسنامه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مشهد

چشم انداز و رسالت انجمن، بخشی از مفاد اساسنامه:

کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کارهای اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.

همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.

قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم با آن ها.

کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی.

عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه کسب و کارهای اینترنتی.

انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسائل مربوط به حقوق قانونی کسب و کارهای اینترنتی به مراجع ذی ربط.

تشویق حرفه ای سازی وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی.

اعمال کنترل بر ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیت های تجارت الکترونیک با هدف ارتقای کیفیت کسب و کارهای اینترنتی.

ترویج سیاست های اعتماد زایی و افزایش اعتماد خریداران اینترنتی.

انتقال تجربیات مدیران کسب و کارهای اینترنتی از طریق ارتباط اعضای صنف با یکدیگر و برگزاری همایش های آموزشی.

همکاری و مشارکت و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات.

کسب مجوزات لازم و ضروری که موجب تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر کسب وکار اینترنتی می شود.

ایجاد کمیته های سایر صنوف مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی در انجمن.

دریافت، نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط به کسب وکارهای اینترنتی بین اعضا.