نقل قول مدیران انجمن

محمدجواد رضوان طلب- دبیر انجمن :

کوشش من در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن خواهد بود ...

صادق ساغریچی - رئیس هیات مدیره:

از طریق ارتباط با تشکل و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن در چارچوب قوانین کشور؛ در جهت بهبود فضای کسب و کار اینترنتی گام برخواهم داشت ...

ناهید علیان نژاد - نایب رئیس هیات مدیره :

تلاش خواهم کرد با برقراری ارتباط با دانشگاه ها در توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در مشهد سهیم باشم ...

خدمات انجمن

- رسیدگی به شکایات کاربران از کسب و کارهای اینترنتی عضو انجمن در کمیته سازش

- شرکت در محاکم قضایی به نمایندگی از سوی انجمن صنفی جهت پرونده های قضایی کسب و کارهای عضو انجمن و حمایت از حقوق قانونی آنها

- ارائه خدمات بیمه تکمیلی به اعضاء و کارمندان آنها

- برگزاری دوره های آموزشی

- رفع اختلافات، حکمیت، داوری و حل و فصل بین کسب و کارهای اینترنتی و همچنین پرونده های ارسالی از طرف هیئات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی

- ارائه نظرات مشورتی و معاضدت حقوقی به اعضاء

- پیگیری امور مربوط به رفع مشکلات نماد اعتماد الکترونیکی سایت های عضو از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

- ارائه طرح های مختلف به مراجع دولتی و خصوصی برای رونق کسب و کارهای اینترنتی

- برای کسب اطلاع بیشتر بخش چشم انداز و رسالت انجمن را مشاهده نمایید

مجوز انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

آگهی تاسیس و لیست مدیران انجمن صنفی